Broager Hallen
Halinspektør
Jennifer Fischer-Møhring
tlf. 23720095
broagerhallen@sport.dk


Broager Hallens Bestyrelse

Formand
Aksel Nielsen
tlf. 27905844
abni@sonderborg.dk

Næstformand
Martin Petersen
tlf. 61301266
martin@petsen.dk

Sekretær
Lone Olsen
tlf. 29897395
lonemolsen@mail.dk

Kasserer
Herman Møller
tlf. 20192150
herman.ulla@stofanet.dk

Lars Holm - Bestyrelsesmedlem
lars.holm@phoenix-mecano.dk

Michael Ebbesen - Bestyrelsesmedlem
ebbesen.byg@gmail.com

Jørgen Olsen - Bestyrelsesmedlem
jorgen_labori@mail.dk

Claus B. Christensen - Skoleinspektør Broager Skole
cbch@sonderborg.dk

Formand Repræsentantskabet:
Linda Rasmussen
tlf: 28960061
vesterbakke@hotmail.comOnsdag den 11 januar 1967 indkaldte det i 1965 nedsatte udvalg, som havde til opgave at forberede planerne til en sportshal i Broager til orinterings møde.
150  lokale borger mødte op for at høre på udvalgets planer, meninger var mange men stor opbakning var tilstede også selv om prisen for hal i 1967 var
hele 600.000 kr med inventar. Dengang var det et beløb som var fastsat efter indregnet  6000 frivillige arbejdstimer. For at skaffe indtægter til byggeriet  blev der tegnet halbeviser
en slags andel - halbevis stk. pris var 100 kr. Halbeviset var også retten til mellemskab i den selvejende institution: Broager-hallen.
Der blev arbejdt på alle fronter med at skaffe penge - og byggeriet blev sat i gang.
REJSEGILDE  lørdag den 1. juni 1968
INDVIELSEFEST lørdag den 18.oktober 1969 - en stor dag for BROUE - en stor dag for sporten.
Fra starten var hallen fuldt belagt - og det er den jo stadig - og lidt til .

I 2016 er Hal2 blevet bygget.
Indvielsefest lørdag den 18.marts 2017.


Indgang Skolevej 5

Indgang Vestergade 21 (ved lægehuset)Hallens Cafeteria: http://www.findsmiley.dk/568902Ordensreglement
Broager Hallen


*  Ingen børn i hallen uden opsyn.

* Træningen må kun finde sted i de lokaler, der er anvist.
I omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og træning forbudt.

* Alt boldspil opad væggene i hallerne er TOTALT forbudt.

* Bruger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i Broager Hallen.

* Hallernes gulve må under idrætstræning, aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler som smitter af på hal gulve.


* Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra Broager Hallens Halinspektør.

* Alle bruger, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter sig efter anvisninger fra Broager Hallens daglige ledelse (Halinspektør eller personale) .
Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har Broager Hallens ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Broager Hallen.

* Al affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

* Glasflasker / glas må ikke medbringes i Hallerne eller omklædningsrummene.

* Medbragt mad - og drikkevare må ikke nydes i Cafeteria.